Mit ret store loftsrum er desværre blevet inddraget til beboelse. Jeg skulle derfor tømme det i weekenden. Og føj, hvor er det skræmmende hvor meget lort man kan akkumulere på 7 år. Jeg har smidt 4-5 kubikmeter skrammel ud. Jeg forsøger at bruge reglen om at man skal smide ting man ikke har brugt i to år ud. Som eksempel på hvad der faldt for den regel kan nævnes min ekskærestes Buffalostøvler(!), noter til et fag der hed “EDB for humanister”, et rustent fonduesæt og spandevis af gammel maling i ukurante farver. Nå, men jeg endte med at have et ret ryddeligt kælderrum og et tomt loftsrum. Og meget, meget ømme ben.. I min alder løber man ikke ustraffet op og ned af trapper i 5 timer. Jeg skal vist til at besøge det der træningscenter lidt oftere…

Kommentarer

  • Den , sagde Melli (aka Jael):

    Howdy Camilla!

    I was browsing my old links, from back when I was still keeping up a blog - the good ol' days. And here you are! Was wondering what you're up to, but it seems you're writing in a strange, foreign language now.

    I definitely should have paid more attention in Danish class, and I would have been able to at least understand a little bit of what you just said. Now, if you had just said, "spis tre is så bliver du snart rask" I would have known exactly what you meant! :D

    Would be curious to know what you're up to. Hope you're doing well! :)